Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

ΡΟΛΟΣ

Σκοπός του ΚΑ είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς, παράγοντας γνώση και στηρίζοντας την πολιτεία στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σε θέματα εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, γλωσσών, λογοτεχνίας, θρησκείας,  παραστατικών τεχνών, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και των ανθρώπινων πλευρών στον χώρο της υγείας.