Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΙΔ.ΟΜ.ΕΝ.)

Πρόκειται για δεσμευτική συμφωνία μεταξύ ικανού αριθμού εργαστηρίων (άνω των 4) να ιδρυθεί μια ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος (Special Interest Group ) με ψηφιακή υποδομή επικοινωνίας, ανταλλαγών και δημοσιότητας (π.χ. e-class, fb, youtube) που να υποστηρίζει και να κυοφορεί μόνιμη συζήτηση και προβληματισμό για ένα προσεκτικά διατυπωμένο διαθεματικό ζήτημα με παραγωγή διατριβών, προοπτική δημιουργίας ειδικού επιστημονικού ανοικτού περιοδικού, διάχυση τεκταινόμενων και προόδου χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, θέσπιση νέων ΠΜΣ, παροχή κατάρτισης στο ευρύ κοινό κ.α.

  • Πατήστε εδώ για να βρείτε το κέλυφος πρότασης για Ειδικές Ομάδες Διεργαστηριακού Ενδιαφέροντος