Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έργα στο αντικείμενο του Κ.Α. χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και άλλους Εθνικούς Φορείς όπως:

  • Ψηφιακά ψυχοεργαλεία: Μελέτη της συναισθηματικής σύνδεσης με τα ψηφιακά αντικείμενα. χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών B κύκλος» (MIS 5033021) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΣΠΑ (2014-2020), Eπόπτρια μεταδιδακτορικής έρευνας: Μπετίνα Ντάβου, Καθηγήτρια ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια: Ανθή Σιδηροπούλου, Εργαστηρίο Ψυχολογίας της Επικοινωνίας και των Μέσων. psylab.media.uoa.gr/ereyna/chfiaki-ka8hmerinothta/chfiaka-cyxoergaleia-meleth-ths-synais8hmatikis-syndeshs-me-ta-chfiaka-antikeimena.html
     
  • Ιστορίες ζωής : Έλληνες μετανάστες υψηλής ειδίκευσης  και  νέοι υψηλής μόρφωσης στοχάζονται για τη μετανάστευση  Ιστορίες ζωής και ψηφιακές αφηγήσεις. Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Τμήμα Ψυχολογίας. Επιστημονική Υπεύθυνη: Φιλία Ίσαρη. Περιοχή: Κοινωνικές Επιστήμες Φορέας Προέλευσης και Χώρα: Ελλάδα Φορέας Υποδοχής: (ΕΚΠΑ) Συνεργαζόμενοi Φορείς: University of Leeds, U.K. Durham Universty, U.K. Boston College, U.S.A., ΕΛΙΔΕΚ
     
  • Transition to 8: Μεταβαίνοντας από τα κοινωνικά φαινόμενα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, .  Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Τμήμα Ψυχολογίας. Επιστημονική Υπεύθυνη: Φιλία Ίσαρη Χρηματοδότηση: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτονώ Β’ Κύκλος. Εταίροι: MENTOR Ε.Ε.  (δραστηροποιείται στον πολιτιστικό (αρχαιολογικό/εκπαιδευτικό) τουρισμό)  Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, δια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). transitionto8.com
     
  • Το πρόγραμμα "Διαχρονίες: Μελέτη της αντίληψης της χρονικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα" είναι μια ανθρωπολογική και κοινωνιολογική έρευνα που υλοποιείται στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη της αντίληψης που διαμορφώνουν για τον χρόνο άτομα μεταξύ 13 και 16 ετών, τα οποία εκτίθενται συστηματικά σε ψηφιακά περιβάλλοντα (gaming και ΜΚΔ). Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020). https://diachronies.weebly.com/